İNSAN KAYNAKLARI

KARİYERİNİZDE DEMİRSAN PROFİL METAL A.Ş. İLE YÜKSELMEK İÇİN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

İnsan Kaynakları Politikası

Politikamızın temeli; her departman için gerekli personel niteliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi, insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması, kariyer planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Çalışanların, mesleki tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmektir.

iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğini ön planda tutmak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde önlemler almak ve yapılanmaktır.

İşe Alım Politikası

Yıllık olarak yapılan Bütçe Planlaması içerisinde İnsan Kaynakları Planlaması’ na da yer verilir. İşe alım sürecinde temel amaca hizmet etmek üzere; işbirliği sağlayacak, motivasyonu yüksek, çalışmalarımızı hep ileriye taşıyacak etkin insan kaynağı tercih edilir.

Bu amaç doğrultusunda, işe alım ilanları internet portalı üzerinden yayınlanır ve özgeçmişler aynı sitede oluşturulan başvuru sistemi üzerinden kabul edilir. Kurumsal internet sitemiz üzerinden gönderilen özgeçmişler de değerlendirmeye alınır. Başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adaylar belirlenmekte ve görüşmeye çağırılır. İşe alınan çalışanlar için uygun programlar hazırlanır. Programda amaç çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlamaktır. Bu amaçla çalışana; şirket politikaları, şirketin organizasyon yapısı, üretim süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği hakkında bilgi verilir.

GENEL BAŞVURU

İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU KULLANABİLİRSİNİZ